امروز : شنبه / 2 تیر / 1403 / ساعت 0:02
امروز : شنبه / 2 تیر / 1403 / ساعت 0:02

17 محصول جدید کیسه باد کابین وارد سبد فروش شد

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ایران مرچنت 17 قلم کالای جدید کیسه باد کابین برند airgeade وارد سبد فروش محصولات این مجموعه شد.


این اقلام جدید را می توان :

1- کیسه باد کابین جلو وعقب کامل بدون لبه اسکانیا

2-کیسه باد کابین جلو وعقب خالی بدون لبه اسکانیا

3-کیسه باد کابین جلو کامل رنوT

4- کیسه باد کابین جلو خالی رنوT

5- کیسه باد کابین عقب کامل ولو FH500

6- کیسه باد کابین عقب خالی ولو FH500

7- کیسه باد عقب پژو سواری ورودی هوا از بالا قطر20

8- کیسه باد کابین عقب کامل FH13

9- کیسه باد کابین عقب خالی FH13

10-کیسه باد کابین جلو کامل FH500

11- کیسه باد کابین جلو خالی FH500

12-کیسه باد کابین عقب خالی داف XF EURO6

13- کیسه باد کابین عقب کامل داف XF EURO6

14- کیسه باد کابین جلو کامل داف XF EURO6

15-کیسه باد کابین جلو خالی داف XF EURO6

16- کمک کیسه باد کابین جلو اسکانیا P340-P400

17-کمک کیسه باد کابین عقب اسکانیا P340-P400 نام برد.

همکاران گرامی می توانید جهت بازدید از این اقلام وارد منوی دسته بندی محصول بخش کیسه باد کابین AIRGRADE شده و ثبت سفارش نماید.

دلیل بازگشت وجه